Poker TexasHoldem

New

Poker eventos li ofereix 2 animacions deferents basades en aquest joc.
- Festa temàtica de casino
- Torneig Corporate Poker Tour

More details

More info

Es juga amb 5 cartes descobertes comunitàries i dos cartes cobertes per cada jugador. L'objectiu és aconseguir la millor mà de 5 cartes.


Normes:
1) Pre-flop: 2 cartes privades
2) Flop: 2 cartes privades + 3 cartes descobertes
3) Turn: 2 cartes + flop +  carta
4) River: 2 cartes + flop +  carta+  carta


Abans de començar es determinarà la posició del dealer (última persona d'actuar a la mà) i a la seva esquerra les cegues obligatòries (mínima i màxima aposta obligatòria), a cada mà es mou una posició.


A cada ronda el jugador pot:
Passar                Apostar             Veure: igualar           Pujar          Retirar-se